Kontakty

Kontakty

SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o.
Drieňová 14
821 01 Bratislava
Slovakia

IČO: 36675121
IČ DPH: SK 2022243707
Spolocnost je zapisana v Obchodnom registri Okresneho sudu Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka cislo: 42291/B.

Email: info@scansisslovakia.sk
Mobil:+421 905 280 253
Web: www.scansisslovakia.sk